กิจกรรมสถานทูต

Read More +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

mfa europetouch consular thai urope DITP ofi boi thailand2015 thailandNOW 

 

Address : Cottagegasse 48, A-1180 Vienna   |   Tel : +43 (0) 1 4783335   |   Fax : +43 (0) 1 478 3335 30   |   E-mail : embassy@thaivienna.at   |   เบอร์ฉุกเฉิน : + ๔๓ (๐) ๖๖๔ ๙๙๙ ๐๔๒๔